Stemklachten kunnen zich op verschillende manieren openbaren. Bij ouderen kunnen er problemen met de stem ontstaan ten gevolgen van een aandoening of trauma.Vroegtijdige behandeling van stemklachten en adviezen over stemhygiëne zijn van belang. Daarmee kunnen chronische klachten of stemstoornissen worden voorkomen.

Adem stelt ons in staat om te spreken. Een goede ademhaling is belangrijk voor een gezonde stem. Daarom wordt in de behandelingen aandacht besteed aan een goede houding en ademhaling. Tevens zijn wij gespecialiseerd in de behandeling van hyperventilatie (HVS). In de behandeling richten we ons op bewustwording en het aanleren van een juist adempatroon. Tevens zijn twee van onze logopedisten opgeleid als haptonoom. Haptonomie wordt met name ingezet bij de behandeling van hyperventilatie.

Voor meer informatie over de diverse onderwerpen, lees:

Astma

COPD

Hyperventilatie

Stemklachten

Stembandverlamming

Stemproblemen bij kanker

Haptonomie