Taal is belangrijk voor ons functioneren in de maatschappij. Onder taal verstaan we het begrijpen van taal, het lezen van taal, het schrijven van taal en het spreken van taal. Op al deze onderdelen kunnen problemen ontstaan.

Er kunnen zich problemen met taal voordoen ten gevolge van een neurologische aandoening (afasie na o.a. een CVA, trauma of tumor). Behandeling hiervan is altijd maatwerk. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen én met de wensen van de cliënt. Onze logopedisten komen desgewenst bij u thuis. Lees voor meer informatie:

Afasie

Problemen bij dementie