Veelgestelde hulpvragen (FAQ)

Vraag 1
Wordt logopedie vergoed?

De behandelingen worden rechtstreeks door ons bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Logopedische zorg wordt voor verzekerde cliënten onder 18 jaar volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt eveneens voor volwassen cliënten vanaf 18 jaar*, echter vallen deze kosten dan wel onder het eigen risico. Mogelijk heeft u uw eigen risico verhoogd voor een korting op de premie. Controleer uw zorgverzekering, zodat u niet voor onvoorziene kosten komt te staan. Wanneer u gebruik maakt van een restitutiepolis, onvoldoende of niet verzekerd bent, óf wanneer u verandert van zorgverzekeraar, ligt de verantwoordelijkheid voor het voldoen van de declaraties bij u. Voor sommige hulpmaterialen (o.a. flesspenen, LaxVox siliconen slang) die nodig zijn voor de logopedische therapie vragen wij u een kleine contante vergoeding. U kunt hiervoor een bon ontvangen.

*onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving gedurende het behandeltraject.

Vraag 2
Bieden jullie ook online logopedie?

Wij bieden de mogelijkheid voor online logopedie. Wel heeft het onze voorkeur om online afspraken af te wisselen met fysieke afspraken op een behandel locatie. Met enkele fysieke afspraken wordt vaak het behandelresultaat versneld en verbeterd. 

Vraag 3
Ik ben al heel lang hees, wat nu?

Uw stem is voor u belangrijk. Het is een onderdeel van uw identiteit. Dat merkt u pas als u geen of weinig stem hebt. Soms klinkt de stem hees of schor. Erg vervelend, soms zelfs pijnlijk en vaak vermoeiend, vooral als het langere tijd aanhoudt.

De logopedist kan u helpen om uw stem te verbeteren. U krijgt advies en training die gericht is op het beter gebruik maken van de stem. Hierbij besteden we aandacht aan uw houding, uw ademing en uw manier van articuleren en stemgeven.

Heeft u aanhoudende stemproblemen? En staan deze uw dagelijkse functioneren in de weg?

Meld u zich direct aan voor logopedie.  U kunt het aanmeldformulier op deze website invullen.
Vraag 4
Ik slik verkeerd volgens mijn tandarts.

Als de tandarts of een orthodontist aangeeft dat u of uw kind verkeerd of afwijkend slikt, biedt de logopedist hulp.

Er wordt gesproken van afwijkend slikken, wanneer de tong tijdens het slikken tegen de tanden en/of kiezen aan duwt of tussen de tanden en/of kiezen (door-)komt. Per dag slikt een mens gemiddeld zo’n 2.600 keer! De tong is een krachtige spier die er dus voor kan zorgen dat de tanden naar voren of scheef gaan staan.

De logopedist kan helpen om een ‘goede’ slik aan te leren. Deze therapie is onderdeel van de Oromyofunctionele therapie (OMFT).

Vraag 5
Ik ben verhinderd. Kan ik me afmelden?

Bij verhindering dient een afspraak minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Te laat afgezegde afspraken worden persoonlijk in rekening gebracht en niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Het tarief voor een niet-nagekomen afspraak vindt u onder het kopje ‘Tarieven’ op deze website. Voor het afzeggen of verplaatsen van een afspraak kunt u bellen, mailen of appen met uw behandelend logopedist. Wij kunnen tijdens behandelingen niet altijd de telefoon opnemen. U kunt dan een voicemailbericht inspreken. Wij bellen, mailen of appen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Vraag 6
Heb ik een verwijzing nodig voor logopedie?

Voor reguliere logopedie heeft u veelal geen verwijzing nodig. Onze logopedische zorg is voor iedereen toegankelijk en wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Natuurlijk komt het voor dat uw huisarts of een specialist u naar ons doorverwijst. In dat geval ontvangen wij graag de verwijsbrief met de relevantie informatie. In alle gevallen dient u zelf een afspraak met ons te maken.

Voor bepaalde specialistische logopedische zorg zoals preverbale logopedie of stotteren geldt wel dat er een verwijzing nodig is voor het declareren bij de zorgverzekaar. Indien dit van toepassing is voor u of uw kind, geeft onze logopedist dit tijdens de eerste afspraak (intake) aan.