Speel en Groei (middels FloorPlay) is bedoeld voor jonge kinderen vanaf circa 1,5 tot 5 jaar met vragen over en/of problemen in de ontwikkeling en opvoeding (al dan niet gediagnosticeerd). Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld kinderen die:

  • Weinig tot geen contact maken met hun omgeving, leeftijdsgenoten of met jou als ouder.
  • Het liefst de baas spelen of juist helemaal geen initiatief tonen bij samenspelen
  • Weinig oogcontact maken en/of druk, impulsief en vluchtig gedrag vertonen.
  • Weinig taal begrijpen en/of gebruiken om zichzelf te uiten.
  • Niet willen luisteren naar wat er gezegd wordt.
  • Niet goed weten welke motoriek ze moeten inzetten in een spel(situatie).
  • Problemen hebben met co√∂rdinatie van bewegingen: houterig, doseren van kracht en evenwicht

De logopedisten van Verbalis werken samen met de kinderfysiotherapeuten van PrimaLife en de psychologen en ortopedagogen van Educare.

Zie onze flyer: Speel en Groei

Voor meer informatie klik op zie www.spectrummedischcentrum.nl/floorplay.html