Gehoorproblemen bij kinderen kunnen diverse oorzaken hebben. Kinderen die veel last hebben van oorontsteking lopen het risico op achterstand in de spraak-taal, omdat ze klanken en woorden niet goed waarnemen en daardoor ook niet goed opslaan in hun systeem.

Auditieve informatieverwerking is een probleem dat niet te maken heeft met het verminderd goed horen, maar met de verwerking van auditief aangeboden informatie. Dit is van grote invloed op de de wijze waarop een kind zijn spraak en taal ontwikkelt, maar ook op het algehele leerproces.

Lees voor meer informatie:

Slechthorendheid

Auditieve verwerkingsproblemen