Janny werkt als allround logopedist op de locaties Meppel, Ruinen en Havelte. Waar nodig behandelt ze, op verwijzing, ook aan-huis in de regio Zuidwest Drenthe. Janny behandelt zowel kinderen als volwassenen met uiteenlopende problematiek op het gebied van spraak, taal, stem/adem en slikken. Dit kan bijvoorbeeld zijn ten gevolge van taalontwikkelingsproblemen, afwijkende mondgewoonten, (vermoeden van) dyslexie, of, met name bij volwassenen, ten gevolge van long-covid (Post Covid Syndroom), COPD, niet aangeboren hersenletsel (NAH), of KNO-problematiek.
Hiervoor heeft ze diverse verdiepingscursussen gevolgd, onder andere op het gebied van Hodson and Paden, Oromyofunctionele Therapie, Slikdiagnostiek en behandeling, Manuele facilitatie van de larynx A en B en Afasie.