Het leveren van goede zorg is voor logopediepraktijk Verbalis een speerpunt. Om dit te kunnen doen zijn we steeds bezig onze kwaliteit te bewaken en te verbeteren. De basis voor onze kwaliteit is vastgelegd in het beroepsprofiel van onze beroepsgroep de NVLF. Daarnaast volgen wij de diverse protocollen en richtlijnen die in ons vakgebied van toepassing zijn.

Maar kwaliteit is meer dan het volgen van richtlijnen. Kwaliteit gaat ook over onze cliënten en over onze vakkennis.

  • Wij vinden de mening van onze cliënten erg belangrijk. Om te weten hoe onze cliënten onze kwaliteit ervaren, wordt aan klanttevredenheidsonderzzoek uitgezet. De informatie uit deze onderzoeken wordt, anoniem, aan ons teruggekoppeld zodat wij kunnen leren van de ervaringen van onze cliënten.
  • Om te zorgen dat we steeds optimale zorg kunnen blijven bieden, houden wij onze vakkennis op peil door (jaarlijkse) nascholing en het bijhouden van alle relevante vakliteratuur. Onze logopedisten zijn allen geregistreerd in het KwaliteitsRegister Paramedici.

Meten is weten. En daarom laten we onze kwaliteit toetsen door een extern bedrijf.

  • Binnen de logopedie bestaat de mogelijkheid om, vrijwillig, de kwaliteit van de organisatie te laten toetsen. In deze toets worden alle kwaliteitsaspecten van Verbalis gecontroleerd. Deze toetsing gebeurt door HCA (HealthCare Auditing). Verbalis is er trots op dat zij deze toetsing glansrijk doorstaat en daardoor in het bezit is van het KwaliteitsKeurmerk Logopedie.