Praktijklocaties

Multifunctioneel Kindcentrum ‘Het Palet”

Zuiderlaan 197d
7944 EE Meppel
Tel: 0522 240295

Spectrum Medisch Centrum Meppel

Schoolstraat 4
7941 CA Meppel
Tel: 0522 240295/0522 240044

Centrum voor Logopedie Hasselt

Lamoen 1
8061 MK Hasselt
Tel: 0522 240295

Multifunctioneel centrum ‘de Zuidwester’

Gasthuislaan 84
8331 MZ  Steenwijk
Tel: 0522 240295