Melissa is onze nieuwste aanwinst en werkt sinds 1 maart 2020 bij ons team. Het werken met kinderen met spraak- en/of taalproblemen spreekt haar binnen de logopedie (tot nu toe) het meest aan.
Haar interesses lopen in het taalgebied uiteen van taalproblemen door tweetaligheid (woordenschat, zinsbouw) tot lees- en spellingsproblemen door bijvoorbeeld dyslexie.