Preverbale logopedie

 

Wat is preverbale logopedie?

Voor uw kindje gaat spreken, kan logopedie al nodig zijn. Het gaat dan vaak om de behandeling van eet- en slikproblemen. Dit heet preverbale logopedie of prelogopedie. De preverbaal logopedist biedt hulp en advies wanneer uw kindje moeite heeft met het drinken uit de borst, uit de fles of (later) uit de beker, het eten met een lepel en/of het leren kauwen. Het goed leren eten en drinken is belangrijk voor de algehele ontwikkeling van een kind. Het is tevens een belangrijke bouwsteen voor de communicatieve ontwikkeling. 

 Al vanaf de geboorte is er sprake van communicatie tussen een kind en de omgeving. Dit verloopt niet altijd vanzelf.

Bij een uitblijvende of afwijkende communicatieve ontwikkeling is het wenselijk als ouders en kind op weg worden geholpen. De preverbaal logopedist geeft deze beginnende communicatie-adviezen aan ouders. 
 
In de therapie gaat de aandacht uit naar het stimuleren van de voorwaarden van de vroege spraak- en taalontwikkeling en het inzetten van middelen om de communicatie te ondersteunen zoals gebaren, foto’s of pictogrammen.

Lise had moeite met het drinken uit de borst. Ze begon altijd fanatiek, maar stopte dan al snel met drinken om vervolgens pas een hele poos later weer te willen beginnen. Wij dachten aan een te kort tongriempje. Gelukkig kregen we via de jeugdverpleegkundige het advies om eerst contact op te nemen met de prelogopedist van Verbalis. Ze keek mee met de borstvoeding en onderzocht het mondgebied bij Lise. Met een paar tips over onder andere de houding waarin ik Lise voedde, lukte het Lise en mij al snel om elkaar beter aan te voelen. De borstvoeding gaat nu hartstikke goed. 

Moeder van Lise (7 weken) - Borstvoeding

Behandeling aan huis
Onze preverbale logopedisten komen aan huis voor onderzoek en observatie, een optimale behandeling en begeleiding. Voor uw kindje is een vertrouwde omgeving immers het fijnst.

Een verwijzing is nodig

De behandeling door een preverbaal logopedist is op basis van een verwijzing. Het is belangrijk dat een kindje eerst gezien is door een arts, om uit te sluiten dat de stoornis in het drinken of eten veroorzaakt wordt door een onderliggende medische reden.

 

“Mijn man en ik hebben 4 kinderen. Sam is de jongste. Zijn communicatieve ontwikkeling was anders dan bij onze oudere kinderen. Hij maakte weinig (oog-)contact en brabbelde als baby bijna niet. We hebben van de preverbaal logopediste geleerd hoe we zijn taal uit konden lokken door hem te volgen in zijn spel. Ook hebben we ondersteunende gebaren (NmG) leren gebruiken. Sam heeft inmiddels flinke sprongen gemaakt. Hij kan steeds beter duidelijk maken aan ons met taal en soms nog met ondersteunende gebaren, wat hij wil. Het is een heerlijke, vrolijke peuter.” 

Moeder Sam (23 maanden) - Beginnende communicatie

Meer informatie
Voor meer informatie over preverbale logopedie kunt u kijken op de website: prelogopedie.nl

Op deze site vindt u ook onze twee kwaliteitsgeregistreerde preverbale logopedisten:

– Marlien Bakker (regio: Steenwijk/Meppel)
– Natascha Steenbergen (regio: Hasselt/Meppel).