Sabrina is in juni 2022 afgestudeerd aan de Hanzehogeschool in Groningen en werkt sinds 1 september 2022 bij Verbalis. Hiervoor heeft zij de opleiding verpleegkundige afgerond en vijf jaar gewerkt als verpleegkundige in de ouderen revalidatiezorg. Sabrina werkt 3 dagen op MFC (multifunctioneel centrum) De Zuidwester in Steenwijk.