Speel & Groei (middels FloorPlay)

Speel en Groei (middels FloorPlay) is een multidisciplinaire groepsbehandeling, waarbij je als
ouder/verzorger (weer) in contact komt met jouw kind door samen te spelen. Plezier staat
voorop! Een kind ontwikkelt zich in contact met de ander. Dat is in de eerste plaats met jou,
als ouder. Daarna komt de rest van de familie en andere betrokkenen.

“Het eerste wat een kind leert, leert het in een emotionele relatie.
En dat is de unieke relatie tussen jou en je kind.
Die zorgt dat jouw kind zich volledig kan ontwikkelen.

 

Speel en Groei (middels FloorPlay) is bedoeld voor jonge kinderen vanaf circa 1,5 tot 5 jaar met vragen over en/of problemen in de ontwikkeling en opvoeding (al dan niet
gediagnosticeerd).

Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld kinderen die:

  • Weinig tot geen contact maken met hun omgeving, leeftijdsgenoten of met jou als ouder.
  • Het liefst de baas spelen of juist helemaal geen initiatief tonen bij samenspelen.
  • Weinig oogcontact maken en/of druk, impulsief en vluchtig gedrag vertonen.
  • Weinig taal begrijpen en/of gebruiken om zichzelf te uiten.
  • Niet willen luisteren naar wat er gezegd wordt.
  • Niet goed weten welke motoriek ze moeten inzetten in een spel(situatie).
  • Problemen hebben met coördinatie van bewegingen: houterig, doseren van kracht en evenwicht.

 

Speel & Groei

is een project binnen het samenwerkingsverband tussen
PrimaLife, Educare en Verbalis.

 

Locatie: Spectrum Medisch Centrum
Adres: Schoolstraat 4, 7941 CA Meppel.
(T): 0522 – 23 75 30
(E): info@primalife.nl

Meer project-informatie vindt u hier (website Spectrum Medisch Centrum/projecten).