Stem, hoesten, adem & hyperventilatie

 

Stemproblemen bij kinderen

Een stemprobleem dat bij kinderen voorkomt is heesheid of schorheid. Deze kinderheesheid kan ontstaan door overbelasting of verkeerd gebruik van de stem, zoals vaak schreeuwen, fluisteren of het veelvuldig gebruik van gekke stemmetjes. Bij langdurige heesheid kunnen astma, mondademhaling, allergische aanleg, stress of keel-, neus- en oorproblemen een rol spelen.

Heeft u twijfels over de manier van stemgeven van uw kind?
Dan is het verstandig om een afspraak te maken met een logopedist. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig. Zij kijkt naar de oorzaken van de heesheid en geeft adviezen en oefeningen, waarmee uw kind geleidelijk aan weer een heldere en ontspannen stem krijgt. 

Stemproblemen bij volwassenen

Veelvoorkomende stemklachten zijn schorheid, heesheid en weinig draagkracht of ‘haast geen stem’ hebben.

Deze klachten kunnen ontstaan door intensief gebruik van de stem in het dagelijks leven of externe omstandigheden zoals slechte ventilatie.

Stemproblemen kunnen ook ontstaan door bijvoorbeeld een operatie, bestraling of chemotherapie.

Een hese of vermoeide stem komt tevens voor bij verkeerde stemgewoonten – zoals langdurig luid spreken, bij spreekberoepen bijvoorbeeld of wanneer de adem-stemkoppeling niet goed is.

 

 

“Een jaar geleden kreeg ik stemproblemen. Ik leek ook wel wat kortademig. Na verschillende onderzoeken in het ziekenhuis bleek ik astma te hebben. De pufjes hielpen, maar mijn stem bleef hees klinken. De logopedist hielp me om mijn ademhaling tijdens het spreken te verbeteren.  Mijn stem klinkt weer als ‘mijn stem’.  

Stefan (32 jaar) - Foutieve spreekademhaling

Ademklachten en hyperventilatie

Een te hoge of snelle (spreek)ademing of onregelmatig ademen kunnen het gevolg zijn van langdurige drukte en spanning. Verder kunnen Long covid en longaandoeningen zoals COPD, astma en apneu gevolgen hebben voor de ademing.

Onze logopedisten hebben ruime ervaring op het gebied van stem- en ademproblematiek en hyperventilatie. Indien nodig, verwijzen wij door naar of stemmen af met andere specialisten zoals KNO-arts, longarts, sportarts of fysiotherapeut.

Uw behandeling is maatwerk waarbij we kijken naar de onderliggende oorzaak van de stem- of ademklachten, de wijze van stemgeving en ademen, uw houding, spanning en ontspanning en lichaamsbewustzijn.

“Ik ben door een longontsteking begonnen met hoesten. De longontsteking ging gelukkig weg, maar de hoest niet. Verschrikkelijk was het. Ik hoestte dag en nacht. Ik was doodmoe en kon nauwelijks nog normaal functioneren. Bij de logopedist bleek dat ik veel spanning had opgebouwd in mijn halsspieren. Mijn ademhaling zat ook erg hoog. Door onder andere meer water drinken, een meer ontspannen ademhaling en daarbij manuele facilitatie-therapie werden de hoestklachten minder en kon ik er beter mee omgaan.”

Linda (61 jaar) - chronisch hoesten

Chronisch hoesten 

Een chronische hoest is een droge hoest die door kleine prikkels in gang wordt gezet. Deze komt vaak in aanvallen gedurende de dag. Wanneer dit wekenlang duurt, kan het een grote impact op het welbevinden.

Enkele logopedisten van Verbalis zijn geschoold in de Speich-C methode die u helpt bij het optimaliseren van de stemhygiëne en oefent in controletechnieken, waardoor de hoestklachten afnemen en uw hoestdrempel wordt verhoogd.

Manuele facilitatie van de larynx (MFL) 

MFL is een ondersteunende therapie bij stemklachten en keelklachten zoals chronisch hoesten, slikproblemen en globusgevoel – een gevoel van brok of propje in de keel.

Enkele van onze logopedisten zijn geschoold in diagnostiek en behandeling met deze manuele technieken, die deze klachten kunnen verlichten en ‘ruimte geven’. 

Heeft u stemklachten, last van chronisch hoesten, hyperventilatie of een afwijkend adempatroon? 

En bestaan de klachten langer dan twee weken? Neem dan contact met ons op. Na onderzoek en diagnostiek bepaalt de logopedist samen met u waar we aan kunnen werken.