Stotteren

 

Wat is stotteren?

Stotteren is een timingstoornis. Voor het spreken is een complexe samenwerking nodig tussen zenuwen, hersenen en (meer dan honderd!) spieren. Wanneer iemand niet vloeiend spreekt ofwel stottert, gaat er iets mis in de benodigde aansturing tussen zenuwen en spieren.

Hoe ontstaat stotteren?

Bij kinderen tussen de 2 en 5 jaar kan er een periode voorkomen waarin ze stotterend spreken. In deze periode leren kinderen namelijk in een vlot tempo praten. Soms gaat de taalontwikkeling zo snel, dat de motoriek van een kind het niet bij kan benen. Herhalingen in het spreken van kinderen komen dan ook vrij vaak voor.

Bij de meeste jonge kinderen herstelt dit stottergedrag spontaan. Wanneer ouders of andere familieleden stotteren, is de kans op blijvend stotteren bij kinderen groter. Naast deze erfelijke factoren is inmiddels ook bekend dat emoties, gedragingen en de omgeving een rol kunnen spelen bij het ontstaan, aanhouden en verergeren van het stotteren. 

Stotteren kan heel lastig zijn en kan bij de kinderen en volwassenen die het betreft zorgen voor angst, boosheid of verdriet. Er zijn verschillende behandelmethodes. De logopedist zal samen met u kijken welke behandeling het beste zal aansluiten. Bij jonge kinderen (2-6 jaar) zal dit een indirecte behandeling zijn, waarbij ouders getraind worden. Bij oudere kinderen en volwassenen wordt er een directe therapie ingezet gericht op het gemakkelijker spreken.  

Wat kunt u zelf doen?

Bij de meeste kinderen gaat het stotterend spreken vanzelf weer over, maar niet altijd. Soms is begeleiding van een logopedist-stotterbehandelaar nodig. Stotterbehandeling bij jonge kinderen is effectiever dan bij kinderen die 6 jaar en ouder zijn. 

Maakt u zich als ouder zorgen over het stotteren van uw kind? Of stottert u zelf en vraagt u zich af of een logopedist-stotterbehandelaar iets voor u of uw kind kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de therapiemogelijkheden. 

Fleur haperde een half jaar geleden vaak in zinnen. Ze wilde graag snel en veel vertellen. Ze liep dan vast. We maakten ons zorgen maar worden nu sinds 3 maanden goed begeleid door de logopedist. Zo passen wij nu onder andere tijdens het spelen met Fleur ons spreektempo aan. Ook de juf van Fleur uit groep 1 is betrokken bij de logopedie. We merken nu al dat Fleur steeds minder hapert.  We hebben goede hoop dat het stotteren weer weggaat.”

Ouders van Fleur (4;5 jaar) - Beginnend Stotteren

Behandeling stotteren

Stotterbehandelingen zijn altijd maatwerk. In onze praktijk werkt gecertificeerd logopedist-stotterbehandelaar Sineke van Heerde. Zij werkt in haar behandelingen conform de richtlijn stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Sineke is geschoold in de toepassing van Lidcombe en RESTART-DCM voor kinderen van 2-6 jaar.

Wat is broddelen?

Broddelen is net als stotteren een vloeiendheidsstoornis in het spreken. De hersenen geven minder feedback over het spreektempo en de verstaanbaarheid van het spreken waardoor de spreker zelf niet door heeft dat die onduidelijk spreekt. Bij broddelen is sprake van snel en onverstaanbaar spreken. De planning van de spraak- en taalactiviteiten vanuit de hersenen is verstoord. De broddelende spreker merkt zijn snelle, ineengeklonken manier van spreken meestal zelf niet op. Vaak wordt hij er door de omgeving op gewezen dat men hem niet verstaat. 

Marnix stottert sinds hij kan praten. Ik stotter zelf ook. Het was eigenlijk nooit een probleem tot hij begon te beseffen dat hij anders praatte dan zijn vriendjes. Daardoor werd het erger. De logopedist heeft hem heel erg geholpen om zijn stotters ontspannen te maken. Iemand die Marnix niet kent, kan bijna niet meer horen dat hij stottert. 

Vader van Marnix (10 jaar) - Blijvend stotteren

Meer informatie?

Meer informatie over stotteren en broddelen, maar ook ervaringsverhalen vindt u op de website van het Stotterfonds. Of bezoek eens de website van de patiëntenvereniging Demosthenes.