Taal is belangrijk voor ons functioneren in de maatschappij. Onder taal verstaan we het begrijpen van taal, het lezen van taal, het schrijven van taal en het spreken van taal. Op al deze onderdelen kunnen problemen ontstaan.

Er kunnen zich problemen met taal voordoen ten gevolge van een neurologische aandoening of trauma met afasie tot gevolg.  Behandeling hiervan is altijd maatwerk. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen én met de wensen van de cliënt. Onze logopedisten komen desgewenst bij u thuis.

Het verstaanbaar spreken is van belang om goed begrepen te worden. Wanneer Nederlands de tweede taal is, kan ondersteuning nodig zijn door de logopedist voor het goed kunnen communiceren met de omgeving.

Lees voor meer informatie:

Afasie

Dyslexie

Meertaligheid bij volwassenen