Taal

Taal bij kinderen

De taalontwikkeling is een essentiële bouwsteen in de algehele ontwikkeling van het kind. De taalverwerving begint al vlot na de geboorte. De baby reageert en communiceert door middel van klanken, bewegingen, de blikrichting, mimiek en gebaren. Deze non-verbale communicatie ontwikkelt zich en breidt zich uit met verbale communicatie ofwel gesproken taal. De taalontwikkeling lijkt vaak vanzelf te gaan, maar het is een complexe vaardigheid.  
 
De taalontwikkeling van de meeste kinderen verloopt vlot en probleemloos, maar elk kind leert taal in zijn eigen tempo! De een is erg snel en de ander heeft wat langer de tijd nodig. Soms hebben jonge kinderen moeite met de communicatieve voorwaarden. Een kindje maakt dan weinig of geen oogcontact, neemt niet vaak initiatief om te praten, imiteert geen taal of lijkt er geen aandacht voor te hebben.  Een dreumes of kleuter kan het lastig vinden om te begrijpen wat er gezegd wordt of heeft moeite met het spreken van taal. Het kind spreekt bijvoorbeeld in korte, onvolledige (‘kromme’) zinnen of praat bijna niet. Ook kan het moeite hebben met het aanleren van nieuwe woorden of het vertellen van een verhaal. Verder kan een kind problemen hebben met het (leren) lezen of schrijven.  
Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor de taalproblemen van een kind. Zo kan sprake zijn van een vertraagde taalontwikkeling, te weinig taalaanbod of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).  

Livia maakte als kleintje weinig contact met ons. Later praatte ze vooral in korte zinnen. Ze kon ook zonder taal wel duidelijk maken wat ze bedoelde. Wij zijn thuis ook niet van die praters. We hoorden eigenlijk pas dat ze iets achterliep toen ze op de opvang zat. Ze praatte veel minder dan haar leeftijdsgenootjes. Ook klopte het niet altijd wat ze zei. Livia ging naar de logopedie. Wij kregen adviezen om Livia’s taal te stimuleren, zoals spelletjes doen en gezellige taalopdrachten. Na een jaar logopedie sprak Livia beter en meer, ze gebruikte vaker kloppende zinnen. Iedereen kon haar steeds beter volgen in haar verhaal. Erg fijn en een opluchting!” 

Moeder van Livia (6 jaar) - taalontwikkelingsachterstand

Heeft u twijfels over de taalontwikkeling van uw kind?
Dan is het verstandig om een afspraak te maken met een logopedist. Zij kan het niveau van de taalontwikkeling van uw kind en eventuele taalproblemen in kaart brengen. Samen met u, bepaalt zij of logopedie nodig is. Uw kind staat centraal bij Verbalis, en als ouder krijgt u adviezen om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren.  

Wilt u – voordat u contact met ons opneemt – een beeld krijgen van de huidige spraak- of taalontwikkeling van uw kind? Bekijk dan de minimum spreeknormen op de NVLF-website Kind en Taal. 

Taal bij volwassenen 

Een taalprobleem dat voorkomt bij volwassen is afasie.
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door niet-aangeboren hersenletsel. Dit kan worden veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar ook door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen.
  

Afasie uit zich bij iedereen anders.
Sommige mensen hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of het maken van zinnen. Anderen begrijpen gesproken of geschreven taal niet meer goed. Weer anderen kunnen zich moeilijk duidelijk maken voor hun omgeving.

De ernst en omvang van afasie is van veel factoren afhankelijk.
Vaak spelen, als gevolg van het hersenletsel, naast de afasie nog andere aandoeningen mee.  

Na mijn beroerte kwam ik soms niet meer op woorden. Dat was zo raar. Ik werd er soms echt boos van. De logopedist heeft me geholpen. Het is niet weg, maar het gaat nu beter. Ik ga er nu beter mee om. Mijn vrouw ook. 

Jan (67 jaar) - afasie met woordvindproblemen.

De logopedisten van Verbalis kunnen helpen om de taal of communicatie van een cliënt met afasie te verbeteren. U kunt naar ons worden verwezen na diagnostiek en revalidatie door een afasietherapeut, maar ook als de afasie u al langere tijd belemmert in de communicatie.  Wij helpen u bij bijvoorbeeld de verdere revalidatie of bij het accepteren van en omgaan met de taalstoornis. 

Afhankelijk van de hulpvraag, oefenen wij met de cliënt om het begrijpen, spreken, lezen en/of schrijven te verbeteren. De directe omgeving van de cliënt wordt vaak bij de therapie betrokken. Zo kunnen we adviezen geven waardoor de communicatie tussen u en uw omgeving weer beter kan verlopen. Het inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen, zoals een gespreksboek, kan hier onderdeel van zijn. 
 
Afasietherapie is maatwerk. Indien nodig vindt het plaats aan huis. 
Neem gerust contact met ons op om de therapiemogelijkheden te bespreken.