Spraak

Spraak bij kinderen

Baby’s reageren op geluid en spraak en beginnen zelf al snel geluiden en klanken te maken. Dit is het begin van de spraakontwikkeling. Ze willen contact maken met hun omgeving en imiteren vaak de geluiden van hun ouders. Ze maken en verbinden steeds meer klanken en zeggen gemiddeld rond hun eerste verjaardag hun eerste verstaanbare woordje.  

Soms komt de spraakontwikkeling
bij het jonge kind wat later op gang. Zo kunnen er (tijdelijke) gehoorproblemen spelen. Kinderen met een schisis of het downsyndroom hebben vaak problemen met het verstaanbaar spreken. Maar ook in de normale spraakontwikkeling kan het gebeuren dat een kind bepaalde klanken niet goed kan maken. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een achterstand in het verwerven van klanken of van een afwijkende spraakmotoriek. Denk aan: nasaal spreken, slissen, lispelen, stotteren of broddelen.
 

Als de spraakontwikkeling onvoldoende op gang komt
of afwijkend is, kan dit voor je kind en voor zijn omgeving tot frustraties leiden. Je verstaat en begrijpt elkaar dan immers niet altijd goed. 
 

Thijmen kletst veel, al van jongs af aan. Maar hierbij sliste hij flink viel ons op, waardoor de uitspraak van sommige woorden anders was. Wij begrepen hem wel, maar vriendjes of zijn juf deden dat niet altijd; hij moest vaak iets herhalen. We merkten dat dit vervelend voor hem werd. Op advies van de juf in groep 2 is hij toen naar een logopedist gegaan. Het bleek dat zijn tong tegen de tanden drukte bij het praten en eten, dit werd veroorzaakt door het duimzuigen. Na een half jaartje logopedie gebruikt hij de tong weer goed en zijn de mondspieren versterkt. Thijmen slist niet meer en is weer zijn vrolijke zelf.” 

Vader van Thijmen (6 jaar) - slissen

Heb je twijfels over de spraakontwikkeling van je kind?
Dan
is het verstandig om een afspraak te maken met een logopedist. Zij brengt de spraakontwikkeling en mogelijke samenhangende taalproblemen van je kind in kaart.
Samen met jou
bepaalt zij of logopedie nodig is. Jouw kind staat centraal bij Verbalis, en als ouder krijg je tips en adviezen om de spraakontwikkeling van je kind te stimuleren.
 
 
Wil je – voordat je contact met ons opneemt – een beeld krijgen van de huidige spraakof taalontwikkeling van jouw kind? Bekijk dan de minimum spreeknormen op de NVLF-website Kind en Taal. 

Spraak bij volwassenen

Je kunt terecht bij Verbalis voor bijvoorbeeld uitspraakproblemen, stotteren en broddelen – dit is slecht verstaanbaar en vaak te snel spreken. 

Verder zien wij volwassenen die problemen hebben met spreken en verstaanbaarheid door een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeluk, een spierziekte of een andere neurologische (spier)aandoening.

Een mogelijke spraakstoornis is dysartrie.
Dit is geen taalstoornis. Je bent nog prima in staat om zinnen en woorden te formuleren, maar je kunt ze niet altijd meer goed en duidelijk uitspreken.

Bij dysartrie kan ook het ademhalen bij het spreken moeilijker gaan en kan de stem anders klinken dan voorheen.

 

“Ik kon en ging steeds minder praten. Mijn stem veranderde ook, hij werd zachter en heser dan eerst. Dat hoorde ik zelf niet altijd. Wel vroegen mensen steeds vaker:Wat zeg je?. Samen met de logopedist heb ik geleerd om mijn ademhaling beter te gebruiken tijdens het spreken. Ik ben weer wat meer gaan praten en mijn familie verstaat me nu beter.” 

Ineke (52 jaar) - Multiple Sclerose (MS)

Een andere spraakstoornis als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel is spraakapraxie. Hierbij lukt het doelbewust uitspreken van klanken niet meer goed. Het programmeren, coördineren en/of controleren van de spraakbewegingen kost dan moeite. 

Therapie bij spraakproblemen voor volwassenen is maatwerk. Indien nodig vindt het plaats aan huis.

Neem gerust contact met ons op om de therapie-mogelijkheden te bespreken.