Onze visie

Waar staan we voor en waar gaan we voor?
Ons team staat voor een continue en effectieve samenwerking onderling, met andere zorgprofessionals en met onze cliënten, op basis van wederzijds vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Samen streven we er dagelijks naar dat al onze cliënten en hun omgeving zich door ons gezien en gehoord voelen in hun hulpvraag. Met onze brede logopedische kennis die we voortdurend up-to-date houden, willen we duurzaam en positief bijdragen aan de gezondheid en aan het dagelijks functioneren van onze cliënten in hun eigen omgeving.
In onze behandelingen zijn we graag vernieuwend, stemmen we continu af op nut en welzijn voor de cliënt en voegen we plezier toe waar dit mogelijk is.


‘Samen maken we het verschil!’


Onze werkwijze

Aanmelding
U kunt uzelf of uw kind aanmelden voor logopedie op een van deze twee manieren:

1. Vul het aanmeldformulier in op de website.
Dit heeft onze voorkeur, omdat wij hiermee direct alle benodigde persoonsgegevens hebben. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

2. Bel telefoonnummer 0522 – 240 295. Maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 12:30 uur.
Indien u geen gehoor krijgt, laat dan gerust een voicemailbericht achter. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

De eerste afspraak (intake)
De behandelend logopedist maakt kennis met u en stelt vragen om uw hulpvraag zo goed mogelijk in kaart te brengen. Indien u een verwijsbrief heeft ontvangen van een arts of andere zorgprofessional, geeft u deze af. U wordt verder gevraagd om een legitimatie (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) te tonen.

Onderzoek
De logopedist bepaalt of er reden is voor logopedisch (vervolg)onderzoek. Zij stemt met u af welk onderzoek passend is en op welke wijze. Na onderzoek bespreken jullie samen de uitkomsten. Samen wordt bepaald of de behandeling gestart wordt en daarna wordt gezamenlijk een behandeldoel of -doelen afgesproken. 

Behandeling
De duur van een logopedisch behandeltraject is afhankelijk van meerdere factoren. Deze factoren worden met u besproken bij aanvang van een behandeltraject. De logopedist kan u een prognose geven over de verwachte therapieduur. Een reguliere logopedische behandeling duurt 25 minuten. Voor stotteren en preverbale logopedie geldt een behandeltijd van 50 minuten.

Bent u ouder van een kind dat bij ons komt voor logopedie? Dan verwachten we actieve betrokkenheid bij het behandeltraject van uw kind. Het is de bedoeling dat thuis regelmatig geoefend wordt. We bespreken per traject met de ouder(s) wat deze betrokkenheid inhoudt. 

Evaluatie
Tijdens het behandeltraject wordt het effect van de behandeling(en) regelmatig met u geëvalueerd. Waar kunnen en moeten we samen nog bijsturen? Zo blijven we continu in gesprek om het optimale resultaat te behalen. 

Afronding
Als uw behandeldoelen of die van uw kind behaald zijn, stopt de behandeling. De behandeling wordt afgerond. Soms worden behandeldoelen niet behaald en is doorverwijzing nodig naar een andere specialist voor verder onderzoek of een andere behandeling. Ook lassen we soms een therapiepauze in. Na deze pauze kijken we samen of u de ingezette verbetering vast hebt kunnen houden of dat toch meer behandelingen gewenst zijn. 

Continu klanttevredenheidsonderzoek

Wij doen mee met de logopedische PREM. Dit is een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Het betreft een (korte) vragenlijst die patiënten invullen waarin wordt gevraagd hoe patiënten hun zorg (hebben) ervaren. Na afronding van uw behandeltraject bij ons, ontvangt u per e-mail deze korte vragenlijst van ManageWare Pro, een onafhankelijk meetbureau. De vragenlijst kunt u anoniem invullen. We stellen uw deelname en eerlijke mening over onze dienstverlening erg op prijs. Elk kwartaal evalueren we als team de uitkomsten. Zo weten we waar we samen (nog) aan kunnen werken. 

Samenwerkingspartners

Samen bereik je meer! Goed en open contact met onze cliënten en hun directe omgeving is belangrijk. Ook zoeken we in onze behandelingen vaak de samenwerking op met andere betrokken professionals zoals (para)medici, onderwijsprofessionals, audiologische centra en hulpverleningsinstanties. Dit doen we uiteraard altijd in overleg met en met toestemming van de cliënt en/of de ouders.