Praktijkbeleid

Logopediepraktijk Verbalis speelt middels de missie en visie in op de verwachte kansen, bedreigingen en veranderingen t.a.v. het logopedische werkveld. De logopedische zorg en de organisatie daarvan vinden plaats volgens de laatste ontwikkelingen en inzichten.  Het streven is een stabiel netwerk en een constante cliëntenstroom. Inhoudelijk wordt er gewerkt vanuit de basis die is beschreven in het beroepsprofiel van de NVLF. Constante verbetering van kwaliteit is een speerpunt binnen onze praktijk, nu- én in de toekomst.

Missie

Wij staan voor ‘Zorg op Maat’.  Dat betekent dat in onze logopedische praktijk de zorgvraag van de cliënt centraal staat. We kijken naar de beste benadering voor elke volwassene, jongere of elk kind, waar nodig in multidisciplinair verband. Onze cliënten zijn gelijkwaardige gesprekspartners en het zorgtraject wordt steeds met de cliënt afgestemd. Daarmee garanderen wij openheid en transparantie. Daarnaast zijn we op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en inzichten binnen de logopedie.

Visie

Logopediepraktijk Verbalis geeft de beste, persoonlijke, communicatieve zorg aan iedereen van  0 tot 101 jaar!

Wij hechten waarde aan de kwaliteit en continuïteit van de zorg die wij verlenen. Wij zijn daarbij steeds op zoek naar professionele samenwerking met andere disciplines om deze zorg te optimaliseren en nieuwe kansen te benutten. Op deze wijze verstevigen wij onze basis om, ook in de toekomst, logopedische zorg, op het hoogste niveau, te blijven bieden voor onze cliënten.